Drevené okno Clasic 68/18

Drevené okno Clasic 68/18 so zrazenými hranami cenovo najdostupnejšie okno. Vhodné pri rekonštrukcií domov, drevodomov a pod. Osadené je izolačným dvojsklom 4-16-4.

Kategória:

šírka okna 1,23m
výska okna 1,48m
šírka spodnej časti rámu 140mm
šírka bočnej časti rámu 120mm
lineárny súčiniteľ zasklenia (ψg) 0,04 W/m2K
súčiniteľ prechodu tepla zasklenia (Ug) 1W/m2K
súčiniteľ prechodu tepla ramu (Uf) 1,39W/m2K
súčiniteľ prechodu tepla okna (Uw) 1,28W/m2K

Drevené okno Clasic 68/18 so zrazenými hranami cenovo najdostupnejšie okno. Vhodné pri rekonštrukcií domov, drevodomov a pod. Osadené je izolačným dvojsklom 4-16-4.