Drevené okno Standart 68/18

Drevené okno Standart 68/18 soft line s jemnými oblúkmi je cenovo najdostupnejšie okno. Vhodné pri rekonštrukcií domov, chát, dreveníc a pod.. Osadené je izolačným dvojsklom 4-16-4, zasklievacia lišta je zafalcovaná. Použité sú dve tesnenia.

Kategória:

Drevené okno Standart 68/18 soft line s jemnými oblúkmi, je cenovo najdostupnejšie okno. Vhodné pri rekonštrukcií domov, do nevykurovaných priestorov (garáž, pivnica…), chát, dreveníc a pod… Osadené je izolačným dvojsklom 4-16-4, zasklievacia lišta je zafalcovaná. Použité sú dve tesnenia.

šírka okna 1,23m
výska okna 1,48m
šírka spodnej časti rámu 135mm
šírka bočnej časti rámu 115mm
lineárny súčiniteľ zasklenia (ψg) 0,04 W/m2K
súčiniteľ prechodu tepla zasklenia (Ug) 1W/m2K  
súčiniteľ prechodu tepla ramu (Uf) 1,39W/m2K  
súčiniteľ prechodu tepla okna (Uw) 1,28W/m2K