Drevené okno Prémium 92/23

Drevené okno Prémium 92/23 je mohutná drevená konštrukcia osadená izolačným trojsklom s troma tesneniami. Okno má najlepšie tepelné a zvukovoizolačné vlastnoti z pomedzi drevených okien. Je vhodné do NED a pasívnych domov.

Kategória:

Profil okna, ktorý jednoznačne doporučujeme do novostavieb. Pri vhodne zvolenej povrchovej úprave je profil vhodný do širokého spektra architekúry.

šírka okna 1,23m
výska okna 1,48m
šírka spodnej časti rámu 135mm
šírka bočnej časti rámu 115mm
lineárny súčiniteľ zasklenia (ψg) 0,04 W/m.K
súčiniteľ prechodu tepla zasklenia (Ug) 0,6W/m2K  
súčiniteľ prechodu tepla ramu (Uf) 1,12W/m2K  
súčiniteľ prechodu tepla okna (Uw) 0,79W/m2K