Presklenie

Sklo tvorí najväčšiu časť  plochy celého okna, preto je potrebné mu venovať pri výbere pozornosť.

Zasklenie sa podľa počtu skiel delia na

 • jednoduché zasklenie

Pozostáva iba z jedného skla.

 • viacnásobné zasklenie

Systém zasklenia s obvyklým počtom skiel 2-3. Sklá ( hrúbok 4 mm, prípadne 6mm pri dvojskle ) sú oddelené hermeticky uzavretou dištančnou medzerou, vyplnenou argónom, prípadne kryptónom v  určitom pomere.


Z tepelného hľadiska môžeme  viacnásobné zasklenia rozdeliť na:

 • Izolačné sklá s nízkou emisivitou

Pri prechode slnečného žiarenia sklom, sa časť absorbuje okolitým interiérovým prostredím a časť sa premení na dlhovlnné infračervené žiarenie. Dlhovlnné infračervené žiarenie narozdiel od krátkovlnného je schopné spätného prechodu zasklením do exteriéru. Systém zasklenia s nízkoemisným povrchom je schopný odrážať dlhovlnné infračervené žiarenie z miestnosti  späť a tým     zabraňuje úniku tepla z interiéru. Napriek tejto vrstvte si sklo zachováva vysokú priepustnosť svetla z vonkajšej strany a ma zanedbateľný vplyv na presvetlenie miestnosti.

 • Izolačné sklá s protislnečnou ochranou

V prípade veľkých presklených plôch, alebo nežiaduceho nadbytočného prehrievania interiéru, je možné na sklo aplikovať reflexnú vrstvu, absorpčnú vrstvu, prípadne ich kombináciu.

 • absorpčné

Sklo s vrstvou z farebnej ( bronzová, šedá, zelená, atď. )  absorbčnej hmoty. Vhodné aj ako architektonický dizajnérsky prvok.

 • sklá s reflexnou a absorpčnou vlastnosťou

Výraznejšie reflexné účinky vďaka reflexnej vrstve na strane slnečného žiarenia. Farebné odtiene od čírej, cez modrú, šedú, zelenú alebo bronzovú. Pri reflexných a absorpčných trojsklách však klesá hodnota energetickej priepustnosti na približne 50%, pri dvojsklách na 63%.

 

 • Izolačné sklá s protislnečnou a tepelnou ochranou

Aplikáciou reflexnej alebo absorpčnej vrstvy na sklo umiestnenie v exteriéri a aplikácia vrstvy s nízkou emisivitou na skle z interiérovej strany, dosiahneme optimálny systém zasklenia. Vrstva na exteriérovej strane zabraňuje nadmernému prehrievaniu, hlavne počas letných mesiacov, pričom vsrtva s nízkou emisivitou zabraňuje únikom tepla z interiéru.

 

 • Zvukovoizolačné sklá

Špeciálne izolačné sklo so zvýšenými požiadavkami zabraňujúcimi šíreniu zvuku z exteriérového prostredia do interiéru. Zvukovoizolačné sklo má uplatnenie v blízkosti frekventovaných ciest, železníc, atď. Nepriezvučnosť vyjadruje index vzduchovej nepriezvučnosti Rw [dB]. Pri najčastejšie používaných zaskleniach sa pohybuje v intervale: (35,37) dB. S použitím zvukovoizolačných skiel, je možne tento interval zväčšiť  (35,49)dB, resp. 54 dB s využitím špeciálnych fólií. Zvukovoizolačné sklá je možné kombinovať so sklami s nízkou emisivitou povrchu,ale aj reflexnými a absorpčnými sklami.

 • Bezpečnostné sklá

Podľa technologického postupu možno rozdeliť bezpečnostné sklá na:

 • systémy zasklenia zabezpečujúce ochranu proti vlámaniu

Je tvorené dvoma, prípadne viacerými tabuľami skla, medzi ktorými je umiestnená bezpečnostná fólia. Pri poškodení skla dochádza k porušeniu sklenených tabúľ, nie však bezpečnostnej fólie. Fólia taktiež chráni voči  poraneniu črepinami spôsobenému náhodným rozbitím skla. Lepením skiel sa taktiež prispieva k zlepšeniu indexu vzduchovej nepriezvučnosti.

 • systémy zasklenia zabezpečujúce ochranu voči poraneniu

Bezpečnostné sklo je upravované tvrdením. Vďaka tejto úprave je 4x pevnejšie ako hrúbkový ekvivalent skla bez tvrdenia. V prípade rozbitia sú črepiny bez ostrých hrán a tým sa eliminuje riziko poranenia.