Dreviny

Pri výrobe okien sa používa certifikovaný euronhranol z lamiel, zlepením vode odolným lepidlom. Hranol pri výrobe musí spĺňať európske normy. Pri lepení majú lamely absolútnu vlhkosť 12% +-3% , čo je rovnovážna vlhkosť dreva pri 60% relatívnej vlhkosti. Tieto dva faktory zabezpečujú tvarovú stálosť hranolov.

Kategória:

Hranoly s klinovým nadpájaním

Dĺžkové spájanie hranolov sa najčastejšie robí klinovým spojom. Takto je možné dosiahnuť dĺžku hranolu až 6m, pričom hrče a ďalšie chyby dreva sú vymanipulované. Kvalitnou povrchovou úpravou je možné spoj výrazne prekryť. Ani pri povrchových úpravách, pri ktorých sa zachováva pohľadová štruktúra dreva, klinový spoj nie je rušivý element.

Fixné hranoly

Pohľadové strany hranola tvoria súvislé lamely bez nadpájania. Takto je možné dosiahnuť dĺžku hranola 3,6 m s bezchybnou štruktúrou dreva.

Druhy dreva

 

  • SMREK

Najčastejšie používané drevo pri výrobe okien je smrek. Smrek má rovnomernú kresbu jarného a letného dreva bez odlíšiteľného jadra, so svetlo žltým odtieňom. Smrek patrí medzi mäkké dreviny, napriek tomu je pevný a vhodný na výrobu okien. Vyniká tepelnými vlastnosťami pričom súčiniteľ prechodu tepla pre 92 mm hranol kolmo na vlákna je: U=1,4 W/m2.K.

 

  • ČERVENÝ SMREK

Trvácne drevo so žlto-oranžovým odtieňom a výrazným rozlíšením ročných kruhov.Vďaka vysokému obsahu živice je drevo nanajvýš vhodné do exteriérových podmienok.Drevo červeného smreku má vysokú pevnosť, tvrdosť a húževnatosť. Nedegraduje ani pri dlhodobom kontakte s vodou.

 

 

  • BOROVICA

Podobná štruktúra ako červený smrek s vysokým obsahom živíc, vhodná do exteriéru.

 

  • DUB

Drevo s vysokou pevnosťoutrvácnosťou voči vode a poveternostným podmienkam. Najčastejšie v žlto-hnedom odtieni s typickými tmavšími stržňovými lúčmi (zrkadielkami). Oproti ihličnatým drevinám má dub horšie tepelné vlastnosti U=1,7 W/m2.K (pri 92mm hranole s tepelným tokom kolmo na vlákna).

 

  • MERANTI

Tropické drevo s jemnou štruktúrou a červenými až medovými odtieňmi. Povrchová štruktúra dreva je s výraznejšími cievami, podobne ako pri dube. Vysoká tvarová stálosťodolnosť voči poveternostným podmienkam.