Drevené okno Comfort plus 78/23

Drevené okno Comfort plus 78/23 je osadené izolačným trojsklom, čím sa zlepšili tepelnoizolačné vlastnosti celého okna. Okno je vhodné do nízkoenergetických domov a novostavieb.

Kategória:

šírka okna 1,23m
výska okna 1,48m
šírka spodnej časti rámu 135mm
šírka bočnej časti rámu 115mm
lineárny súčiniteľ zasklenia (ψg) 0,04 W/m2K
súčiniteľ prechodu tepla zasklenia (Ug) 0,7W/m2K
súčiniteľ prechodu tepla ramu (Uf) 1,26W/m2K
súčiniteľ prechodu tepla okna (Uw) 0,97W/m2K

Drevené okno Comfort plus 78/23 je osadené izolačným trojsklom, čím sa zlepšili tepelnoizolačné vlastnosti celého okna. Okno je vhodné do nízkoenergetických domov a novostavieb.