Národná pamiatka – Robotnícky dom v Banskej Bystrici

Renovácia Robotníckeho domu v Banskej Bystrici začala v roku 2015 a jedná sa o národnú historickú pamiatku postavenú začiatkom 20. storočia robotníkmi. Rekonštrukcia prebehla spolu s výmenou historických dvojitých okien (kastlové okná).

Kategória:

Budova mala aj po renovácií nadobúdať pôvodný historický dojem. Nové historické okná sú do detailov dizajnovými replikami pôvodných dvojitých okien, samozrejme s použitím najnovších materiálov a poznatkov.