Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Ukážka výmeny historických drevených okien na severnej, južnej a východnej strane fasády budovy. Jedná sa o historické drevené okná – dvojité, členené nalepovacími lištami a zdobenené horizontálnou ozdobnou rímsou.

Kategória:

Budova je od roku 2013 zaradená medzi národné kultúrne pamiatky. Požiadavky na výmenu okien boli zachovať pôvodný tvar a členenie, ale zároveň prispôsobiť historické drevené okná tepelno-technickým a funkčným požiadavkám.

Galéria